Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Kenniscomponent

Er wordt voldaan aan de cognitieve component middels informatie over pesten. Antwoord wordt daarbij gegeven op vragen als:
- Is er landelijk onderzoek verricht over pesten en gepest worden (010)?
- Welke kinderen lopen een grote kans pester te worden (033)?
- Welke kinderen lopen een grote kans gepest te worden (040)?
- Wat zijn voor de leerkracht directe (013) en indirecte (014) signaleringsmogelijkheden?
- Wat zijn de gevolgen van pesten voor slachtoffers, pesters en de rest van de klas, voor nu en later (003, 011, 063)?
- Welke artikelen zijn over het onderwerp geschreven (128-150)?
- Hoe voer je een gesprek met de pester (032)?
- Wat is de rol van de leerkracht (015)?
- Wat is de relatie van pesten met geweld (006, 023, 024, 068, 069, 071, 072, 073, 074)?
- Wat is het belang van het vak Lichamelijke Opvoeding voor de aanpak van geweld en pesten (041, 046, 056)?
- Wat zijn de oorzaken voor het feit dat het probleem zo moeilijk wordt opgelost (062)?
- Wat zijn de verschillen tussen pesten en plagen (031)?

Onder deze knop is alle achtergrondinformatie over pesten en geweld geplaatst: artikelen, interviews, columns, ingezonden brieven, brochures, boeken, adviezen aan slachtoffers, aan ouders en aan leerkrachten en lessuggesties.

001 Publicatieoverzicht
003 Gevolgen van pesten
004 Pesten en attitudeverandering
005 Elke leerling een mentor (column)
006 Een veilige school (column)
007 Spijbelen en voortijdig schoolverlaten (column)
008 Terreur (column)
009 Ontwikkelingen op het gebied van pesten
010 Onderzoeksresultaten pesten
011 Gevolgen van pesten
012 Signalen van pesten
013 Directe signaleringsmogelijkheden
014 Indirecte signaleringsmogelijkheden
015 De rol van de leerkracht
017 Projecten en leskoffers (column)
018 Ruzie (column)
019 Probleemoplossen (column)
020 Verklaringsmodel van geweld (colu¬mn)
021 Huisbezoek (column)
023 Oorzaken van geweld
024 Aanpak van geweld
025 Al¬lan's methode
027 Tekenopdracht
028 Stanford's aanpak
031 Pesten en plagen: verschillen
033 Oorzaken van pestgedrag
034 Focused interview
035 Sova-trainingen
040 Oorzaken van gepest worden
041 De status van het vak LO
042 Verklaringsmodel van geweld
043 Aandacht voor samenwerking
044 Aandacht voor geldingsdrang
045 Aandacht voor anonimiteit
046 Kiezen bij het vak LO
049 Ouders van pesters: adviezen
050 Ouders van slachtoffers: adviezen
051 Alle andere ouders: adviezen
056 Het belang van het vak LO
059 Hulp aan de pester
062 Aanpak van pesten, oorzaken van mislukking
064 De No Blame aanpak
065 Uitspraak rechter
066 Stop digitaal pesten (toespraak SIRE-campagne tegen di-gitaal pesten)
067 Pesten in cyberspace (interview VPRO-gids)
068 Talpa's treiterexperiment (interview Leeuwarder Courant)
069 De jeugd bewapent zich (artikel Panorama)
070 Je kind wordt gepest (interview Trouw)
071 Pesten en criminaliteit (column)
072 Waar ligt de grens? (interview De Telegraaf)
073 Schoolproblemen: ad hoc aanpak (op verzoek van de redac-tie ingezonden brief, Friesch Dagblad)
074 Pesten: scholen doen te weinig (interview Trouw)
075 Hatemails, sms-terreur, schelden via messenger (inter-view Margriet)
076 Kinderen willen veilig zijn (interview Ouders en School)
077 Boekbespreking School en geweld, oorzaken en aanpak
078 Voorwaarden voor een veilige school (op verzoek van de redactie ingezonden brief, Reformatorisch Dagblad)
079 Pleger van zedenmisdrijven (interview Spits)
080 Schietpartij als in Erfurt kan ook hier (interview De Volkskrant)
081 Mohamed heeft nog oranje haar (artikel De Volkskrant)
082 Nederland rijp voor Erfurt? (commentaar Ombudsman De Volkskrant)
083 Voorwoord voor Zwartboek over pesten
085 Sociogrammethode en SVL
095 Convocatietekst lezing ouders basisonderwijs
101 Convocatietekst lezing ouders voortgezet onderwijs
128 Het geloof in de rechtvaardige wereld (artikel Psycholo-gie)
129 Artikel LO De zondebok in de klas (artikel De Lichame-lijke Opvoeding)
130 Bully/victim problems among schoolchildren in Scandina-via (bijdrage aan boek)
131 Artikel De zondebok in de klas (artikel Handboek voor Leerlingbegeleiding)
132 Een goed bewaard groepsgeheim (artikel School en Gods-dienst)
133 Het zondebokfenomeen op school (bijdrage aan boek)
134 Pesten op school (artikel TvO)
135 School en peers (artikel Handboek JGZ)
136 Pestkoppen en zondebokken (artikel Het Schoolblad)
137 Stephan is niet zo populair (artikel School)
138 De vijfsporenaanpak van pesten (artikel NVvA)
139 De effectiviteit van pestprojecten (artikel TJJ)
140 Aanpak van het pestprobleem (artikel Rekenschap)
141 Verslag van een therapie (artikel Taak)
142 Pesten hoort er niet bij (artikel WODC)
143 De ouderorganisaties pikken het niet meer (artikel Zeg)
144 Pesten bij kleuters (artikel Kleuters en Ik)
145 De dood van een scholier (artikel HP/De Tijd))
146 Pestperikelen (artikel HP/De Tijd)
147 Attitudeverandering en projecten (bijdrage aan boek)
148 Sarren, jennen en treiteren (artikel Jonas)
150 Pestinterventieprogramma's (artikel TvO)

 
 
© 2018 Bob van der Meer