Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Pesten op school

Inleiding

In 1988 kwam mijn boek De zondebok in de klas uit. Sindsdien is er veel op dit onderwerp gedaan, maar bestaat het probleem nog steeds.
Jaarlijks wordt namelijk de website http://www.pesten.net/ meer dan 2 500 000 keer gehit en ontvangt het meer dan 220 000 unieke bezoekers, welke informatie is te vinden in de rubriek website statistieken op de homepage van deze site. Hieronder zitten veel ouders die ten einde raad zijn omdat aan het pesten van hun kind door de school niets of onvolledig wordt gedaan.
Daarnaast is er sprake van veelal dramatische voorvallen, zoals de dodelijke steekpartij in 2007 op het Technisch College (TeC) in Amsterdam en de levensgevaarlijke verwonding in 2008 door Ange M. in Zoetermeer, vanwege pesten, van een 'vriend'; is een directeur van een basisschool er absoluut van overtuigd dat er op zijn school niet meer wordt gepest omdat zijn leerlingen hun klasgenoten een keer per week op de rug mogen masseren; start de Stichting tegen Zinloos Geweld een landelijke actie tegen pesten en antwoordt de woordvoerder op de vraag van de interviewer waaruit deze structurele aanpak bestaat dat de stichting een kalender voor leerkrachten heeft gemaakt; geeft een andere directeur vijf jaar lang een klein vermogen uit aan de aanpak van pesten door deskundigen, terwijl het probleem alleen maar erger wordt; worden gepeste kinderen zonder ophouden naar sociale vaardighedencursussen gestuurd, terwijl er voor de pesters geen enkele hulp is; organiseert een commercieel bureau een Sterkamp voor gepeste kinderen, zonder iets te doen aan het pestprobleem van die kinderen op school; maakt in 2010 een 14-jarige jongen een einde aan zijn leven omdat hij niet meer tegen het voortdurend gepest en buitengesloten worden is opgewassen; maakt een 18-jarige jongen, om dezelfde reden en in hetzelfde jaar, een einde aan zijn leven door zich in het weekend van 29-30 januari voor de trein te gooien; neemt het aantal conflicten tussen school en ouders en tussen ouders en school verontrustend toe; overwegen ouders steeds meer tegen de school een proces aan te spannen; wordt de minister van OCW, mevrouw Marja van Bijsterveldt, in een brief, d,d. 07-02-2011, op de hoogte gesteld van bovenstaande zorgwekkende ontwikkelingen, waarop zij antwoordt dat ze geen brieven meer van mij wenst te ontvangen; wordt op 19 april 2011, nota bene op de internationale dag tegen pesten, bekend dat een gepeste leerling van groep 8 van een basisschool in Heemskerk dreigmails aan zijn school had gestuurd omdat hij elke dag werd gepest en geslagen en aan zijn pesten jarenlang niets was gedaan; beëindigt Livia van Beelen vanwege pesten in maart 2011 haar leven, maken eind 2012 Tim Ribberink en Fleur Bloemen vanwege pesten een einde aan hun leven, gevolgd door zes andere leerlingen. Pas dan komt de staatssecretaris van OCW, en in zijn kielzog de Kinderombudsman, Marc Dullaert, na bijna 20 jaar inertie, in actie en, in plaats van op zoek te gaan naar de oorzaken van bovenstaand niets doen, komen zij met een plan van aanpak, welk plan ook nu weer het probleem niet zal oplossen.

Oorzaken
Er zijn vier oorzaken voor bovenstaande calamiteiten aan te wijzen. In de eerste plaats het gebrek aan beleid van de kant van het ministerie van OCW. In de tweede plaats het feit dat scholen niet verplicht worden een goed beleidsplan te maken en dit uit te voeren. In de derde plaats, het klaarblijkelijke onvermogen van de politiek de veiligheid van kinderen serieus te nemen. En de vierde plaats het onderzoek van Adema en Kalverboer in Tijdschrift voor Orthopedagogiek naar de effectiviteit van de in 1997 vigerende anti-pestprogramma's en hun oplossing voor dit probleem.

Hoe dan wel?

Drie eisen
Aan een goede aanpak van pesten stel ik drie eisen. Zie hiervoor, op de homepage van www.pesten.net, de rubrieken Een goede aanpak van pesten: drie eisen en Checklist.

Beleidsplan
Deze drie eisen komen perfect samen in het - vanaf 1994 - door mij ontwikkelde Beleidsplan psychosociale veiligheid. Zie voor de inhoud hiervan de rubriek Gratis, vijfde kolom verticaal op de homepage van deze site. Als men daarop klikt, verschijnen onder andere Beleidsplan psychosociale veiligheid basisonderwijs, Beleidsplan psychosociale veiligheid voortgezet onderwijs en Beleidsplan psychosociale veiligheid roc.

Bob van der Meer
Europees Expertisecentrum voor Veiligheid, 2011. 

 
© 2019 Bob van der Meer