Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Stichting Tegen Zinloos Geweld | Afdrukken |  E-mail

Pesten is een dankbaar onderwerp. Organisaties kunnen er zich op profileren. Zo ook de Stichting Tegen Zinloos Geweld.
Een medewerkster van deze stichting nam contact met me op. Haar vraag aan mij was mee te werken aan de landelijke campagne tegen pesten die binnen niet al te lange tijd zou starten. De stichting had namelijk een sinterklaasposter over pesten aan scholen voor basisonderwijs gestuurd, met de vraag of ze deze poster zouden willen ophangen. De reacties waren overweldigend. Na een emailing aan 4000 scholen bleken binnen een dag meer dan 500 scholen bereid te zijn dit te doen.

Mijn antwoord op haar verzoek was dat ik niet zo veel vertrouwen (meer) had in campagnes, maar wel in een structurele aanpak van het probleem. Verder maakte ik duidelijk het niet zuiver te vinden wél aandacht voor pesten te vragen, maar niet met oplossingen te komen: leerlingen zouden door de aandacht voor het onderwerp het idee kunnen krijgen dat scholen het probleem nu echt en structureel aan zouden pakken, terwijl dit ook nu weer niet zou gebeuren.

Daarop kreeg ik van haar directrice een mail met de vraag tips en oplossingen voor de leerkracht, leerling en ouder te geven, in ruil waarvoor de stichting graag naar mijn methodes en sowieso naar mijn website zou verwijzen.
Ik heb haar geantwoord dat pesten een complex probleem is dat structureel, en niet middels een poster, aangepakt diende te worden.

Hierop heeft de stichting niet meer gereageerd. Het laatste wat ik van de stichting hoorde was het interview dat Hans Smit van Radio 2 op 16 november 2007 om kwart over zeven met de zegsman van deze stichting en de campagne voerde. In dit korte gesprek vroeg Hans Smit wat het specifieke van deze actie was. Het antwoord: het specifieke van deze actie is de structurele aanpak van het probleem, bestaande uit posters en een kalender voor leerkrachten, die in de lerarenkamer opgehangen diende te worden. Immers, als de leerkracht op de kalender keek zou hij er elke dag aan herinnerd worden dat pesten een groot probleem was.

Commentaar

Dit soort acties zijn niet alleen zinloos, maar ook onethisch. Pesten als probleem wordt namelijk niet opgelost, maar dat was ook niet de bedoeling. Het verborgen doel wordt wél bereikt: de stichting heeft publiciteit gekregen en hierdoor waarschijnlijk ook weer nieuwe subsidiegelden. Het volgende project is een volgend modeonderwerp: wapenbezit onder jongeren; de teloorgang bij de jeugd van normen en waarden of, al op jonge tijd, overmatig drankgebruik.

Advies

Organisaties als de Stichting Tegen Zinloos Geweld zou ik willen adviseren van dit probleem af te blijven en scholen niet constant lastig te vallen met een aanpak van het probleem. Op een gegeven moment gaan scholen nog geloven dat posters en kalenders pesten doen stoppen. Het is hetzelfde als verklaren dat Aids kan worden genezen door knoflook te eten.

 
© 2019 Bob van der Meer