Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Directeur van een andere basisschool | Afdrukken |  E-mail

Het gebeurt steeds vaker dat ik te hulp word geroepen door organisaties en scholen die al jaren bezig zijn een oplossing te vinden voor een of meer pestsituaties, maar er maar steeds niet in slagen ze op te lossen.

Zo werd ik onlangs gebeld door de directeur van een basisschool. Hij vertelde dat de school vijf jaar geleden te maken had gekregen met een aantal pestsituaties. Daarop haalde de school de OBD  binnen, deed daarna een beroep op de expertise van het APS, middels de sociale vaardighedencursus C&SCO, en op andere deskundigen. Geen enkele activiteit had echter geleid tot ook maar een zweem van een oplossing, terwijl er inmiddels al een klein vermogen was uitgegeven aan bovengenoemde activiteiten. Erger nog, het team ervoer slechts machteloosheid en school en ouders stonden nu op vijandige voet met elkaar. Daarnaast had een van de leidinggevenden van deze school, in verband met een van de pestsituaties, een klacht aan zijn broek gekregen die door de klachtencommissie KOMM, ook nu weer, verkeerd was aangepakt.

Er werden twee workshops voor het team georganiseerd en een lezing voor ouders gehouden. De directie legde een beleidsplan ter goedkeuring aan alle schoolgeledingen voor. Na goedkeuring werd het beleid, dat werd uitgevoerd.
Ook op deze school wordt nog steeds gepest, maar directie en team weten nu wát te doen om het te voorkomen en, als het tóch zijn kop weer opsteekt, effectief aan te pakken.

Advies

Het is jammer dat pesten, als ongewenste omgangsvorm, in veel gevallen pas serieus wordt genomen wanneer er problemen zijn ontstaan. Het zou beter zijn om beleid op het onderwerp te maken; het beleidsplan (nummers 036 of 037) met een aantal gerichte vragen, ter goedkeuring voor te leggen aan alle schoolgeledingen; eenmaal aanvaard, iedere geleding hiervan op de hoogte te brengen; het uit te voeren en eens per jaar te evalueren en al dan niet bij te stellen.

 
© 2019 Bob van der Meer