Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Sterkamp | Afdrukken |  E-mail

In Volkskrant Magazine van 10-12-2005 verscheen en artikel over een kamp voor kinderen, getiteld 'Populariteit kan je leren, vakantiekamp voor onzekere kinderen'.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: populariteit kan je niet  en ook niet in een vakantieweek leren, populariteit krijg je of verwerf je binnen een groep.
Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de mate van populariteit van kinderen op school is te meten met behulp van de sociogrammethode (nummers 096 en 097 van www.pesten.net). De methode is eenvoudig en daarnaast ook nog valide en betrouwbaar. Ze meet dus wat ze bedoelt te meten en dat telkens. En ze is eenvoudig omdat slechts twee vragen worden gesteld. Het zijn: "Met wie ga je om" en "Met wie ga je niet om?"

Met behulp van de uitkomsten op deze twee vragen is daarna de sociometrische statustype per leerling te meten (nummers 098 en 099 van deze site). Dit is de positie die elk kind in de groep inneemt. Hierbij worden vijf typen onderscheiden: populaire, controversiële, gemiddelde, genegeerde en verworpen kinderen. De laatste kinderen scoren laag op geaccepteerd en hoog op verworpen worden.
Met behulp van twee statistische methoden werd daarna een statusverdeling gevonden van ongeveer 15% populaire, 5% controversiële, 55% gemiddelde, 10% genegeerde en 15% verworpen kinderen.

Deze gegevens kennende is het derhalve onethisch ouders en kinderen het idee te geven dat populariteit via een vakantiekamp van een week te leren is. En al zou dit lukken, na deze week gaan de kinderen weer terug naar de oude, vertrouwde groep waar ze weer genegeerd of verworpen zullen worden.

Advies

Beter zou het zijn als leerkrachten van bovenstaande gegevens op de hoogte zouden worden gesteld en elke leerkracht, al was het maar één centrale regel consequent zou toepassen. Deze luidt: op deze school wordt niemand buitengesloten.

 
© 2019 Bob van der Meer