Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Bedrijven | Afdrukken |  E-mail

Naam en contactgegevens

 
Europees Expertisecentrum voor Veiligheid (E2V2)
Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
073-5217753/06-20406009
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
www.pesten.net
www.bobvandermeer.info

Naam cursusleider

Drs. Bob van der Meer
Psycholoog/onderwijskundige

Vooropleidingen

- Staatsexamen Gymnasium alfa, avondschool Contardo Ferrini, Amsterdam.
- Akte van Bekwaamheid in het geven van lessen LO, Academie voor LO, Amsterdam.
- Kandidaats Psychologie, Universiteit van Amsterdam.
- Doctoraal Onderwijskunde, Universiteit Leiden.

Werkervaring

- Docent LO Prinses Ireneschool, school voor lhno/mhno, Amsterdam-West (1976-1982).
- Onderwijskundig medewerker KPC, Den Bosch (1982-1995 .
- Onderwijskundig medewerker APS, Utrecht (1995-2003).
- Directeur E2V2 (2004-heden).

Uitgangspunt

Mijn stelling is dat, als men iets wil doen aan ongewenste omgangsvormen tussen personeelsleden onderling, men moet beginnen met de structurele aanpak van pesten, opgevat als systematisch lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld.

Werkgebied

 
Nederland.

Ervaring met sector

Naast het verzorgen van inleidingen op symposia en het geven van interviews aan de media over pesten op het werk, heb ik enkele langduriger projecten uitgevoerd binnen een aantal bedrijven en organisaties, waarover hieronder meer.

Publicaties

Mijn twee publicaties: Pesten op het werk (Van Gorcum, Assen) en Pesten op het werk, een aanpak, dvd en brochure (E2V2, Rosmalen), zijn beiden uitverkocht en niet meer leverbaar.
Aanvullende informatieOp 15 juli 2001 ontving ik voor het boekje Pesten op het werk; de dvd Pesten op het werk, gesprek met Martin en zijn vrouw en een daarbijbehorende brochure, de prestigieuze Comenius Förderpreis in Berlijn, de enige EU-onderwijsprijs. Daarnaast besteedden Kruispunt (KRO) in 2002 en Dokument in 2004 aandacht aan mijn werk; waarna eveneens in 2004 de Nederlandse Stichting voor Psychodiagnostiek (NSvP) de dvd en brochure Pesten op het werk, een aanpak naar buiten bracht.
  Beschrijving ondersteuning 
Titel  Pesten op het werk, een concrete aanpak.
Doel training Alle personeelsleden van bedrijven en organisaties professionaliseren op het onderwerp ongewenste omgangsvormen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het verklaringsmodel van geweld, zoals opgenomen in Pesten op het werk; wordt een anonieme enquête over aanwezige ongewenste omgangsvormen tussen de verschillende geledingen afgenomen en wordt nader op het probleem ingegaan (definitie; verschillen tussen pesten en plagen; onderzoeksresultaten; partijen en mechanismen bij geweld, aanpak).De enquêteresultaten worden verwerkt waarna, met behulp hiervan, een rapport met conclusies en aanbevelingen wordt samengesteld om aan pesten op het werk een einde te maken..Deze werkwijze werd onder andere uitgevoerd bij alle personeelsleden van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Groningen, waarna een van de medewerkers van de afdeling SoZaWe, Joop van der Meché, een succesvolle vervolgactiviteit ontwikkelde.
Doelgroep Personeelsleden bedrijven en organisaties.
Beoogde effectenMedewerkers krijgen zicht op de oorzaken en de gevolgen van geweld, waarna ze, met behulp van een eenvoudige methode: het maken van regels, elkaar op een goede manier gaan corrigeren. Wanneer de veiligheid voor en tussen personeelsleden goed is geregeld, gaat de organisatie over op de aanpak van eventuele ongewenste omgangsvormen tussen de andere geledingen, zodat er duidelijkheid ontstaat over het hele grijze gebied van onderlinge relaties, welk gebied organisaties onnodig veel tijd, geld en energie kost. Aangezien het verklaringsmodel van geweld uitvalverschijnselen als pesten, racisme, seksisme, vreemdelingenhaat, vooroordelen, discriminatie en homohaat verklaart, is het voor bedrijven efficiënter van dit model uit te gaan dan veel verschillende projecten uit te voeren en cursussen te volgen.
Werkwijze

De werkwijze bestaat uit een voorgesprek met de directie of P&O over datgene wat het bedrijf al doet op dit gebied; een eerste workshop voor het team waarin een toelichting wordt gegeven op het verklaringsmodel van geweld en de afname en verwerking van een enquête bij het team over (de) ongewenste omgangsvormen tussen de verschillende geledingen; de terugkoppeling van de enquêteresultaten naar de directie; een tweede workshop voor het team over de aanpak van pesten, waarna de organisatie een beroep doet op de expertise van Joop van der Meché. En tot slot gaat men desgewenst op zoek naar andere organisaties die het bedrijf gaan ondersteunen op andere gesignaleerde problemen, zoals een agressietraining voor medewerkers tegen agressief gedrag van klanten.
De tweede werkwijze betreft het maken van een analyse van een eventuele pestsituatie. Wanneer een werknemer zich aanmeldt wordt eerst een gesprek gevoerd, waarna met behulp van de aangeleverde gegevens en van een aantal onjectieve criteria wordt nagegaan of er sprake is (geweest) van pesten. De analyse plus de voorgestelde oplossingen worden in handen gesteld van de advocaat van betrokkene die, wanneer pesten is vastgesteld, op zijn beurt de werkgever aansprakelijk stelt voor de geleden schade. Tot nu toe hebben de advocaten van vier werknemers voor hun cliënten ieder € 75 000,-- vergoed gekregen; is een advocaat nog doende en is in de zesde situatie niet teruggerapporteerd.

Werkvorm(en) Workshops, enquête, praktijk- en verwerkingsopdrachten, ondersteuning bij het maken van beleid.
Trainingsduur 

- Voorgesprek met de directie en/of afdeling P&O. Het doel van het gesprek is de beleidsverantwoordelijken op de hoogte stellen van de aanpak om ongewenste omgangsvormen tussen personeelsleden binnen het bedrijf aan de orde te stellen en structureel aan te pakken.
- Workshop 1: Verklaringsmodel van geweld en afname enquête.
- Verwerking van de enquêteresultaten en samenstellen rapport van gesignaleerde problemen, oplossingen en adviezen ter aanpak door workshopleider. Dit rapport wordt met de opdrachtgever besproken.
- Workshop 2: Terugkoppeling van de resultaten, informatie over pesten tussen het personeel, praktijk- en verwerkingsopdrachten en schetsen van een aanpak.
- De organisatie doet, indien nodig, een beroep op de expertise van andere deskundigen ter aanpak van geweld binnen het bedrijf.

Aantal deelnemersAlle personeelsleden.
Kosten

- € 450,-- adviesgesprek (reistijd, voorbereiding en uitvoering), in heel Nederland.
- € 750,-- per groep (30-50 personen) per workshop. Voor algemene inleidingen op congressen en symposia. Voor grotere groepen wordt een prijs in onderling overleg afgesproken.
- €   50,-- per uur voor de verwerking enquêtegegevens en het samenstellen van een rapport.
- Waneer een cliënt mijn hulp inschakelt om aan te tonen dat hij/zij gepest wordt of is, worden zes dagdelen, á raison van € 400,-- per dagdeel, in rekening gebracht: twee dagdelen gesprek, twee dagdelen lezen van stukken en het maken van een overzicht van wat er is gebeurd en twee dagdelen voor het analyseren van de pestsituatie en het samenstellen van een rapport. Hiervan is ook sprake als er onderling wordt geschikt of door middel van mediation wordt opgelost. Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw.

Wijze van aanbodIIncompany
LocatieDoor bedrijf of organisatie zelf te organiseren.
Contactpersoon   Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Sites www.pesten.net
Aanvullende informatie  
   
Overige informatie 
Hoeveel mensen hebben aan deze training deelgenomen? De methode is met succes toegepast in onder andere de volgende bedrijven: Dienst Waterbeheer en Riolering, nu Waternet geheten, in Amsterdam (plus minus 1000 medewerkers); verzorgingstehuis Naarderheem in Naarden (ongeveer 60 medewerkers); NS Zwolle (ongeveer 500 medewerkers); een groothandel in dranken (vijftien personen); de Belastingdienst in Amsterdam en de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Groningen (iets minder dan 1000 medewerkers). In het laatste bedrijf werd na zes maanden nagegaan wat de effecten waren geweest van de uitgevoerde activiteiten binnen een afdeling waar, met behulp van de enquête, grote problemen waren geconstateerd. De ongewenste omgangsvormen tussen de werknemers waren meer dan 30% verbeterd. Die tussen personeel en leidinggevenden meer dan 40%. En die tussen leidinggevenden en personeel meer dan 50%.
Referenties van drie organisaties waarvoor dit trainingsprogramma is verzorgd Waternet (voorheen DWR), Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam, 0900-9394. Contactpersoon: Ing. Gert van der Kooij, directeur Riolering.
NS Zwolle. Contactpersoon: Lubbert Schenk, Malvaweg 35, 8042 HP Zwolle, 038-4225008.
Gemeente Groningen, Afdeling SoZaWe, Postbus 1125, 9700 AS Groningen, 050-3674200. Contactpersoon: Joop van der Meché, Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
EvaluatieEen aantal evaluaties is te vinden op www.pesten.net
Overige informatie  Bovengenoemde werkwijze is als onvervreembaar geestelijk eigendom vastgelegd bij de Afdeling Registratie van de Belastingdienst in Den Bosch en kan/mag dus niet door anderen worden overgenomen en toegepast.
 
© 2019 Bob van der Meer