Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Leny Kudiwa-Peeters | Afdrukken |  E-mail

Een aantal jaren geleden werd ik te hulp geroepen door de directeur van De Bakelgeert in Boxmeer. Hij vertelde dat de school vijf jaar daarvóór te maken had gekregen met een aantal zware pestsituaties. Daarop haalde de school de Onderwijsbegeleidingsdienst binnen, deed daartna een beroep op de expertise van het APS, middels de sociale vaardigheidstraining C&SCO en op andere deskundigen. Geen enkele activiteit had geleid tot ook maar een zweem van een oplossing, terw9jl er inmiddels al een klein vermogen was uitgegeven aan bovengenoemde activiteiten. Erger nog, het team ervoer slechts machteloosheid en school en ouders stonden nu op vijandige voet met elkaar. Daarnaast had een van de leidinggevenden van deze school, in verband met een van de pestsituaties een klacht aan zijn broek gekregen die door de klachtencommissie KOMM, ook nu weer, verkeerd was aangepakt.
Voor het team werden twee workshops georganiseerd, waarna aan de ouders een slecht bezochte workshop werd gegeven. Hieronder het resultaat.

Beste Bob,

De wijze lessen en praktische tips die we van jou mochten ontvangen, hebben we inmiddels bijna geheel verwezenlijkt in de praktijk: er worden regels opgesteld samen met de groep, ondertekend door de hele groep, ouders krijgen een kopie, er is een straffenprotocol en een logboek waarin alle voorvallen worden opgetekend. De regels komen wekelijks in elke groep aan de orde en elk half jaar evalueert het team met elkaar. Er is een pestprotocol opgesteld die door het team en de medezeggenschapsraad zijn goedgekeurd. Op de ouderinfoavond worden ouders over de inhoud van het protocol geïnformeerd. Verder is er een boekenpakket met als thema pesten samengesteld en aangeschaft waaruit leerkrachten zonodig kunnen putten en twee leerkrachten, waarvan ik er een ben, bewaken bovenstaande processen rondom het veilig schoolklimaat zodat het niet verwatert en steeds actueel blijft.
Wat we nog moeten doen is een formulier opstellen die ouders bij een intake ondertekenen, zodat ze geïnformeerd zijn over onze regels en het stappenplan rondom het veilig schoolklimaat en waarin ze bevestigen deze te accepteren en te respecteren.
Het werkt. Tekenen van pesten kunnen meteen onderdrukt worden doordat voor iedereen de regels en het stappenplan duidelijk zijn. Er kan meteen gehandeld worden.
Ik stuur je hierbij nog ons pestprotocol. Niets nieuws voor jou natuurlijk, maar wij zijn er trots op, we hebben het zorgvuldig opgesteld en er flink wat tijd in gestoken.

Leny Kudiwa-Peeters
groepsleerkracht De Bakelgeert, Boxmeer

 
© 2019 Bob van der Meer