Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Suzanne van den Eynden | Afdrukken |  E-mail

Flinke kerels

Toch zijn er bedrijven die pesten aanpakken. Een voorbeeld is de sector Riolering van de dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) in Amsterdam, waar Bob van der Meer zo'n twee jaar geleden uitgenodigd werd voor een themadag over ongewenste omgangsvormen. "Toen ik daar binnenkwam en over pesten begon te praten, stuitte ik op een muur van verzet". "Dat gebeurt bij ons niet", was de algemene houding, herinnert van der Meer zich. Van der Meer was echter niet voor niets uitgenodigd bij het bedrijf.
Gert van der Kooij, sectorhoofd Riolering: "Onze sector bestaat uit 250 medewerkers, waarvan honderd in de onderhoudsploeg. Allemaal flinke kerels, gedeeltelijk ras-Amsterdammers, gedeeltelijk allochtoon. Ik merkte op een gegeven moment dat er een behoorlijke spanning tussen de allochtone en autochtone collega's ontstond. Met de allochtonen werd niet bepaald zachtaardig omgesprongen en zij wisten vaak niet, door het verschil in cultuur, hoe zij zich moesten verdedigen tegen de plagerijen, die steeds vaker over leken te gaan in pesterijen. Toen hebben we Bob van der Meer uitgenodigd en wat hij voor elkaar heeft gekregen, is werkelijk ongelooflijk. Hij nam een anonieme enquête af onder alle honderd werknemers, waarin hij hen vroeg welke ongewenste omgangsvormen ze kenden tussen personeel onderling, de leiding onderling, van personeel naar leiding toe en andersom. Hij legde de uitkomsten naast de 45 manieren van pesten die de Duitse onderzoeker Heinz Leymann in 1990 had onderscheiden. En wat bleek? Er werd heel veel gepest bij DWR". Toen van der Meer deze resultaten terugkoppelde, was het voltallige personeel stomverbaasd en van der Kooij 'geschrokken': "Ik wist dat er dingen gebeurden die niet konden, maar dit had ik nooit verwacht. Van weigeren elkaars telefoon aan te nemen tot consequent gebruiken van beledigende bijnamen; het gebeurde allemaal".

Bron: Suzanne van den Eynden, Met lood in de schoenen.
Den Haag: 27-04-2005.

 
© 2019 Bob van der Meer