Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Satcha van Ampt | Afdrukken |  E-mail

In het schooljaar 2000-2001 werd op de Prinses Julianaschool in Rotterdam-Noord, met subsidie van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS), het pilotproject Normen en waarden, een concrete aanpak, uitgevoerd. De leerkrachten werden geprofessionaliseerd op het onderwerp veiligheid/pesten/geweld, waarna de school aan de slag ging en er een eigen invulling aan gaf. De toenmalige burgemeeter van Rotterdam, Ivo Opstelten, gaf een waarderingssubsidie om van de op deze school toegepaste en door de school aangepaste werkwijze een brochure te maken die onder dezelfde titel naar buiten werd gebracht.
In 2009 nam ik contact met de directrice van deze school, Satcha van Ampt, op met de vraag of het mogelijk was om in oktober 2009 - onder andere - over deze aanpak een persconferentie op haar school te geven. Haar antwoord was als volgt:

Beste Bob,

We hebben deze week bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs. Een van de conclusies van haar bezoek was dat de kinderen op onze school zo gezeglijk zijn en leuk met elkaar omgaan.
Zij heeft gesprekken gevoerd met enkele leerlingen uit groep 6 en 8 en deze leerlingen hebben verteld dat zij zich zo veilig voelen bij ons op school, omdat er niet gepest wordt; de juffen en meesters voor veiligheid zorgen en dat ze de juffen en meesters streng en ook lief vinden.
De huidige groep 8 heeft de hele schoolloopbaan te maken gehad met ons beleid rond pesten.
Wij zijn uitermate tevreden over de resultaten van dit beleid.
De inspectrice gaf aan dat ze zelden op een school komt waar er zo een harmonieuze sfeer is onder de leerlingen en in hun relatie tot de leerkrachten.
Dat is een supergoede basis voor ons werk. We hebben dan ook goede leerresultaten met de kinderen behaald. En dat is de kracht van ons pestbeleid.
Ik werk grqag mee aan de persconferentie, als het zover is en wacht je telefoontje af.

Satcha van Ampt,
Directrice Prinses Julianaschool
Rotterdam-Noord

 

 
© 2019 Bob van der Meer