Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Bibliotheek Hengelo | Afdrukken |  E-mail

Pesten op school

Donderdag 4 juni gaf Bob van der Meer een lezing in de bibliotheek Hengelo over pesten op school. Tijdens het zichzelf voorstellen ging hij terug in de tijd, om te eindigen bij een pestincident waar hij op zijn eerste werkdag als jonge leraar lichamelijke opvoeding getuige van was. Daardoor zat de zaal binnen vijf minuten in het hart van de problematiek. Want zo groot is dat probleem dus en zo machteloos kun je zijn.

Omdat hij tijdens zijn opleiding nooit iets had geleerd over hoe je omgaat met pesten, is hij toen zich zelf in de materie gaan verdiepen. Dat resulteerde eind jaren 80 in een eerste publicatie over het zondebokfenomeen. Ondanks alle reactie die dat opriep, zorgde De zondebok in de klas niet direct voor een pestbeleid in het onderwijs. Het verbaasde me om te horen dat zelfs vandaag de dag scholen niet wettelijk verplicht zijn om een pestprotocol in te voeren. Gelukkig wordt de ernst van het probleem inmiddels wel onderkend, mede dank zij alle goede jeugdboeken over dit thema.

Bob van der Meer spreekt over de hele wereld en helpt scholen bij calamiteiten. Zijn vijfstappenplan om het pesten aan te pakken is niet eens zo ingewikkeld, maar vergt wel inzet en discipline van het hele team en alle kinderen. De eerste twee stappen waren al een eyeopener: 1. het mobiliseren van de zwijgende middengroep (zij die niet pesten, maar ook geen stelling nemen tegen de pester) en 2. hulp aan de pester. Ja natuurlijk, je hoeft niet direct het slachtoffer op een sociale vaardigheidstraining te sturen. Het is de pester die moet leren wat wel en niet kan.

Het werd een intieme avond, met kleine noodkreten van bezorgde ouders en docenten. Hun vragen waren de leidraad voor van der Meers verhaal, dat bleef boeien en hele praktische antwoorden gaf. Na afloop sprak ik iemand die Bob van der Meer jaren geleden heeft ontmoet. Het eerste wat ze zei was: "Lacht hij nog steeds zo leuk?" En ja, de avond had ook iets bijzonders vanwege het meest ontwapenende en aanstekelijke lachje dat ik ooit heb mogen meemaken. Bedankt.

Jeugdboeken
. Hadden we er maar wat van gezegd/Jan de Zanger
Tijdens een klassenreünie blijkt waarom een van hen vroeger zelfmoord heeft gepleegd.
. Tirannen/Aidan Chambers
Waarin de zwijgende middengroep uiteindelijk de pester een halt toeroept.
. Al het water van de zee/Greet Breukenkamp
Over hoe iemand geestelijk en fysiek bezwijkt onder het pesten.
. Spijt/Carry Slee
Als treiteren eindigt in zelfmoord.

Astrid

 
© 2019 Bob van der Meer