Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Cyberpesten | Afdrukken |  E-mail

De tekst die hier was geplaatst wordt gebruikt binnen cursussen aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Het doel van deze cursussen is om scholen een beleidsplan psychosociale veiligheid te laten samenstellen. Zie hiervoor de rubriek Hulp bij antipestbeleid (derde kolom verticaal) van www.pesten.net
Bob van der Meer

 
© 2019 Bob van der Meer