Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Toespraak van Prof. Dr. Joan Hemels | Afdrukken |  E-mail
Toespraak van Prof. Dr. Joan Hemels, 
uit naam van de Projectgroep EUROMEDIA op de 15e juli 2001 in Berlijn bij de Europese Media Manifestatie 2001/Comenius-Onderscheiding 2001/Jaarlijks congres van de GPI 2001
Multimedia en Internet voor de multiculturele vorming in Europa


Jan Kloekke Communicatie en Bob van der Meer
Pesten op het werk
(video, boek en brochure)

In de afgelopen jaren besteedden de Nederlandse media aarzelend aandacht aan het probleem Pesten op het werk. Schrijnende gevallen met vaak een tragisch einde werden in de openbaarheid gebracht.

Mobbing wordt omschreven als lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld tussen mensen (kinderen en volwassenen). Over pesten op school werden in 1998 in de Tweede Kamer vragen gesteld, zodat dit probleem sindsdien op de politieke agenda staat. Er wordt naar een structurele aanpak van het probleem op school en de arbeidsplek gestreefd. Een initiatiefgroep is op dit moment bezig met de oprichting van een Europees Expertisecentrum voor Veiligheid.
De video bevat een integraal gesprek met Martin, een technisch tekenaar. Hij was tien jaar het slachtoffer van zijn collega's en zijn werkgever. Ondanks het feit dat een psycholoog hem begeleidde, werd hij arbeidsongeschikt en daarna werkloos. Zijn ex-werkgever heeft een andere versie op het probleem. Hij ziet het als een uit de hand gelopen arbeidsconflict. Hij wordt niet geïnterviewd. Schriftelijk heeft hij echter aangegeven dat er in dit geval geen sprake is (geweest) van pesten, maar van disfunctioneren van zijn vroegere werknemer. Deze nam ten slotte het recht in eigen hand, bedreigde zijn ex-werkgever en werd daarvoor veroordeeld.
De video is bestemd voor managers en andere beleidsverantwoordelijken, voor vertrouwenspersonen, medewerkers van afdelingen P&O, alsook voor leden van de Ondernemings- en Medezeggenschapsraden. Het boek, de video en de brochure met adviezen voor het gebruik van de band kunnen worden gebruikt voor groepen en individuen. Voor het gebruik buiten Nederland zijn vertalingen gewenst.
Het multimediale pakket over pesten op het werk is te bestempelen als een product dat pedagogisch, inhoudelijk en qua vormgeving van hoge kwaliteit is.
De jury velt geen oordeel over de pestsituatie van Martin, maar stelt zich op het standpunt dat pesten een gemeenschappelijk probleem is, waarvan niet alleen sprake is tussen kinderen, maar ook van toepassing is in de relaties tussen volwassenen. Met het oog op de 'civil society' is het belangrijk Pesten op het werk ook als een vorm van sociale isolatie te bestrijden. De jury heeft dan ook op grond van bovenstaande overwegingen aan de uitmuntende video de Comenius Förderpreis van de GPI (Gesellschaft für Pädagogik und Information), van de wetenschappelijke Vakgroep voor Multimedia, Opvoedingstechnologie en Mediadidadactiek, toegekend.

Regie en interview   : Bob van der Meer
Technische realisatie : Kloekke Communicatie

Bronnen:
Bob van der Meer (1997), Pesten op het werk, Assen: Van Gorcum. 
ISBN 978 90 232 3294 1.
Bob van der Meer & Jan Kloekke (2000), Gesprek met Martin en zijn vrouw, Rosmalen: E2V2.
Bob van der Meer (2000), Reactie ex-werkgever en adviezen voor het gebruik van de band, Rosmalen: E2V2, ISBN 978 90 6607 338 1.
 
© 2018 Bob van der Meer