Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Soorten workshops | Afdrukken |  E-mail
Soorten workshops
Onderwerpen: pesten, geweld, ongewenste omgangsvormen op scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Bob van der Meer

Ik onderscheid verschillende soorten workshops voor verschillende doelgroepen van het  basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

1 Doelgroep

De eerste soort betreft de doelgroep.
Workshops kunnen, zijn en worden ook gegeven aan leerlingen, docenten, ouders basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal basis- en voortgezet onderwijs; psychologen; jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen; medewerkers van jeugdzorg en onderwijsbegeleidingsdiensten; mentoren; intern begeleiders; onderwijskundigen; vertrouwensinspecteurs; conciërges; zorgcoördinatoren; directieleden, vertrouwenspersonen; docenten en studenten Assistenten Gezondheidszorg; studenten Omgangskunde, Criminologie en Pedagogische Academies Basisonderwijs.

2 Doel, werkwijze en beschikbare tijd

Doel, werkwijze en beschikbare tijd hangen nauw met elkaar samen. Niet alleen groepen, maar ook individuen, kunnen verschillende doelen hebben. In een intake- of telefoongesprek  kan daar duidelijkheid over worden verkregen. Mogelijke doelen zijn: een korte inleiding op het onderwerp, gevolgd door het stellen en beantwoorden van informatieve vragen; van te voren vragen inleveren die dan tijdens de workshop concreet worden beantwoord; in het begin van de workshop inventariseren welke vragen de deelnemers hebben en de vragen gaandeweg de workshop beantwoorden; starten met een standaardinhoud, gevolgd door een korte pauze, tijdens welke pauze de deelnemers anoniem vragen kunnen opschrijven, ze inleveren waarna ze concreet worden beantwoord; starten met een standaardinhoud, gevolgd door het uitvoeren van vier opdrachten in van te voren samengestelde groepen en een plenair vervolg  waarin de notulant per groep de meest saillante vraag, oplossing of probleem te berde brengt, die door de inleider wordt beantwoord; een korte inleiding over de partijen en psychologische mechanismen bij pesten, het maken van regels door leerlingen/studenten, uitwisseling van de regels, waarna de leerkracht of mentor een aantal regels voor de groep vaststelt, welke regels elke week worden geëvalueerd; vertonen van een toneelstuk (op dvd), waarna aan de leden van de groep vragen worden gesteld die zij ook door middel van de keuze van een plaats in het lokaal beantwoorden; overdracht van mijn kennis aan een groep specialisten of vertrouwenspersonen binnen een school of organisatie; ondersteuning van beleidsverantwoordelijken bij het maken van een Beleidsplan psychosociale veiligheid.

3 Inhoud

Voor iedere doelgroep maak ik gebruik van twee standaard hand-outs (scan 078 en 079), waarna een op het onderwerp samengestelde power point presentatie kan worden vertoond. Omdat niet alle vragen kunnen worden beantwoord, bestaat de mogelijkheid de antwoorden op de vragen en de antwoorden op de gestelde, maar niet beantwoorde, vragen, op het beveiligde intranet per doelgroep te plaatsen. De leden per doelgroep krijgen door middel van een uniek wachtwoord per groep de mogelijkheid in te loggen, de vragen en antwoorden in te zien en nieuwe vragen te stellen. De naam van de site: www.expertisecentrumgeweld.nl. Tot slot is het mogelijk om vragen en de antwoorden over pesten voor de verschillende doelgroepen en de hierbij behorende producten tegen betaling op de beveiligde intranetten van de onderscheiden doelgroepen te plaatsen. De enige voorwaarden hiervoor zijn dat de producten niet kunnen worden gedownload, maar ook niet, na overgeschreven te zijn, als ’eigen’ of ‘nieuw’ product op de eigen of op een andere site mogen worden geplaatst. 

Alle hierboven genoemde inhouden en werkwijzen zijn in artikelen, brochures en workshops beschreven en – zoveel als mogelijk - in power point presentaties en de daarbij behorende teksten vastgelegd.

c Bob van der Meer 
18-02-2016 E2V2 Rosmalen Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken www.pesten.net 06-20406009 www.expertisecentrumgeweld.nl 073-5217753 Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 
© 2018 Bob van der Meer