Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Overdacht kennis aan SVO | Afdrukken |  E-mail
Op 25 mei 2016 werd bij mij definitief longkanker geconstateerd. Op mijn vraag aan de arts in opleiding hoe lang ik nog te leven had, was haar antwoord dat, als er niets werd gedaan, ik nog een maand had te leven en, als er wel iets werd gedaan, ik nog een paar maanden had te leven. Het voordeel van dit antwoord was echter wel dat ik direct van alles ben gaan regelen, voor mij een unieke ervaring.
Een van deze activiteiten was: de overdracht van mijn kennis aan een vertrouwd instituut of organisatie. De eerste organisatie die hiervoor in aanmerking kwam was: Stichting Veilig Onderwijs (SVO). Deze stichting, opgezet door Els Hendrikse, bestaat al een zeer groot aantal jaren, heeft een goede naam, een groot aantal hoogopgeleide medewerkers en ondersteunt scholen en organisaties met succes bij een goede aanpak van pesten. Met Els kwam ik in contact toen ze mij vroeg een voorwoord bij haar boek Zwartboek over pesten te schrijven. In dit boek vertelt zij over datgene wat zij meemaakte toen zij ontdekte dat haar twee dochters op dezelfde school werden gepest en zij voor de belangen van haar kinderen opkwam.
Gelukkig voor mij deed mijn ziekenhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, mee aan een internationaal onderzoek naar longkanker. Nadat was geconstateerd dat ik aan alle criteria voldeed, werd ik door het lot in de experimentele groep geplaatst, welke groep, naast de kuur die ook de controlegroep werd toegediend, twee andere kuren extra kreeg: een taxuskuur en een immunokuur. Na zes kuren van 21 dagen toonde de ct-scan aan dat de primaire longkanker was verdwenen en de drie uitzaaiingen: linker bovenbeen, rib en ruggenwervel, tot rust waren gebracht.
Ondanks al deze goede berichten ga ik ervan uit dat de beslissing om mijn kennis aan SVO over te dragen een goede beslissing is geweest: op een gegeven moment heb je je werk gedaan en is het goed geweest.
Hieronder de links naar SVO.
 
© 2017 Bob van der Meer