Hulp bij antipestbeleid

De kortste rubriek van deze site

Dit is de kortste rubriek van deze site.
Naar aanleiding van het 1 Vandaag-interview over de zelfmoord vanwege pesten van Tim Ribberink (rubriek Audiovisueel, eerste kolom verticaal op www.pesten.net) lukte het mij, met veel hulp van de zeer deskundige 1 Vandaag-medewerkers, om in drie zinnen te zeggen wat belangrijk is om het pestprobleem goed aan te pakken.
Ten eerste: leerkrachten moeten het probleem kunnen signaleren (mijn derde spoor uit mijn vijfsporenaanpak).
Ten tweede: omdat leerkrachten slechts 10% van wat zich tussen leerlingen afspeelt zien, zouden leerlingen, door met elkaar regels af te spreken en elkaar daar ook op aan te spreken, verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor elkaars psychosociale veiligheid (mijn eerste spoor uit mijn vijfsporenaanpak).
En ten derde: als leerlingen zich voortdurend weigeren te houden aan de met elkaar afgesproken regels, dan moeten deze leerlingen hulp krijgen (hulp aan de pester, mijn tweede spoor uit mijn vijfsporenaanpak). Een kort artikel over mijn vijfsporenaanpak is in de rubriek Gratis (derde kolom verticaal op www.pesten.net) geplaatst en vandaar uit te printen.

Werkwijze
Om deze drie doelen te bereiken, wordt een studiedagdeel besteed aan informatie over mijn verklaringsmodel van geweld (rubriek Verklaringsmodel, vijfde kolom verticaal op www.pesten.net), de afname van een anonieme enquête, die kan worden opgevat als een nulmeting, en aan achtergrondinformatie over pesten; worden de enquêteresultaten verwerkt, waarna in een daaropvolgende studiedag het team, met behulp van een groot aantal adviezen en producten, zelf aan de slag gaat met het maken van concreet eigen beleid.
Het beleid wordt vastgelegd in het Beleidsplan psychosociale veiligheid basisonderwijs of voortgezet onderwijs/roc (rubriek Gratis, vijfde kolom verticaal op www.pesten.net) dat op de site van de school wordt geplaatst. De in het plan genoemde concrete hulpmiddelen echter niet. Zij worden op het beveiligde intranet van het team geplaatst.
Tot slot hiervan wordt een lezing voor ouders gegeven en wordt hun rol daarna via informatie op het intranet van de ouders van de school aangegeven. Het met elkaar afgesproken beleid wordt ter goedkeuring voorgelegd aan alle schoolgeledingen, uitgevoerd en eens per jaar geëvalueerd, wat kan worden opgevat als een nameting.
Deze werkwijze is onlangs voor het eerst en met succes in Nederland toegepast op de Dalton basisschool De Kleine Kapitein in Amsterdam. Eerdere pogingen daartoe zijn in de rubrieken Beleidsplan en Pilotprojecten (beiden eerste kolom verticaal) en Calamiteiten (derde kolom verticaal) op www.pesten.net beschreven.
Met deze activiteit is aangetoond dat een team perfect in staat is om, met behulp van een raamwerk: mijn Beleidsplan psychosociale veiligheid basisonderwijs of Beleidsplan psychosociale veiligheid voortgezet onderwijs/roc, in feite een concrete uitwerking van mijn vijfsporenaanpak van pesten, en met concrete hulpmiddelen en adviezen, zelf goed beleid op het onderwerp te maken.

Voordelen
De voordelen hiervan zijn: het team maakt zelf beleid; kan zich intern en extern verantwoorden; lost haar eigen problemen op en is daarbij niet afhankelijk van derden; school, ouders en leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt voor elkaars psychosociale veiligheid en zijn daarop aanspreek- en door iedereen controleerbaar.

Begeleiding op afstand
Daarna wordt de school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs of roc op afstand, via e-mailvragen en -antwoorden, weer via het beveiligde intranet, begeleid.

Contactgegevens:
06-20406009/073-5217753 of een bericht sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Artikel afkomstig van www.bobvandermeer.info:
http://www.bobvandermeer.info/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=52

© Bob van der Meer, 2018
© Alle rechten voorbehouden
© Bobvandermeer.info, 16.12.2018 15:54
http://www.bobvandermeer.info