Cyberpesten

De tekst die hier was geplaatst wordt gebruikt binnen cursussen aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Het doel van deze cursussen is om scholen een beleidsplan psychosociale veiligheid te laten samenstellen. Zie hiervoor de rubriek Hulp bij antipestbeleid (derde kolom verticaal) van www.pesten.net
Bob van der Meer

Artikel afkomstig van www.bobvandermeer.info:
http://www.bobvandermeer.info/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=98

© Bob van der Meer, 2018
© Alle rechten voorbehouden
© Bobvandermeer.info, 16.12.2018 16:45
http://www.bobvandermeer.info