Regels

In een van de voorlopers van het Beleidsplan psychosociale veiligheid maak ik onderscheid in de volgende zes soorten regels:
1 De algemene regels, zoals opgenomen in de Schoolgids.
2 Drie tot vier positief geformuleerde regels die in de gangen van de school hangen en betrekking hebben op gedrag, omgang met elkaar en zorg voor het gebouw.
3 Zo nodig in de lokalen een aantal negatief geformuleerde regels, waarover leerkrachten en leerlingen niet (meer) met elkaar zullen onderhandelen. Ze betreffen toiletbezoek; eten, drinken, kauwgom kaumen in de klas; i-pod en gsm-gebruik; petten af en jassen uit.
4 Voor leerlingen van groepen 1-3 regels en pictogrammen van de Fiep Westendorp Foundation (FWF) en voor leerlingen van groepen 4-8 basisondrwijs en klassen 1-3 voortgezet onderwijs met elkaar gemaakte regels, volgens de in nummer 100 (basisonderwijs) en nummer 200 (voortgezet onderwijs beschreven methode.
5 Optioneel: de ondertekening door de school en de ouders van een aantal rechten en plichten van school en ouders.
6 Optioneel: de ondertekening door de leerkrachten van een aantal met elkaar afgesproken regels over hun omgang met elkaar, de ouders en de leerlingen.

Artikel afkomstig van www.bobvandermeer.info:
http://www.bobvandermeer.info/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=1

© Bob van der Meer, 2018
© Alle rechten voorbehouden
© Bobvandermeer.info, 16.12.2018 15:35
http://www.bobvandermeer.info